★ Situația vaccinării personalului
Situația vaccinării personalului din Școala Gimnazială Rupea, cu cel puțin o doză, la data de 01 Noiembrie 2021. (click aici pentru a vedea lista în format PDF)

★ Personal didactic de predare
Școala Gimnazială Rupea are în organigrama personalului didactic de predare un număr de 54 de profesori, învățători și cadre didactice. (click aici)

★ Personal didactic auxiliar
Școala Gimnazială Rupea are în organigrama personalului auxiliar un număr de 5 cadre didactice auxiliare. (click aici)

★ Personal nedidactic
Școala Gimnazială Rupea are în organigrama personalului nedidactic un număr de 8 angajați. (click aici)

★ Statutul elevului
În Școala Gimnazială Rupea elevul are drepturi dar și obligații conform Statutului Elevului, document eliberat de Ministerul Educației. (click aici)

★ Asociația părinților
În Școala Gimnazială Rupea funcționează asociații de părinți care sunt partenerii noștri conform statutului pe care îl dețin. (click aici)