Organigrama★ Organigrama școlii

  Organizare și structura

★ Gimnaziul este o școală de cultură generală care face parte din învățământul secundar.

Este precedată de școală primară (clasele I – IV) și succedată de liceu clasele (IX – XII sau XIII).

Elevii încadrați în ciclul de studii gimnaziale desfășoară activități în conformitate cu Structura anului de învățământ în învățământul preuniversitar din România care este stabilită anual de către Ministerul Educației și Cercetării prin ordin al ministrului.

În cadrul Școlii Gimnaziale Rupea, funcționează următoarea organigramă și structură.

★ Organigrama
  ORGANIGRAMA 2020-2021.pdf

★ Director: prof. Rakosi Lajos Attila

★ Director adjunct: prof. Tertila Brigitta 

★ Catedre:

★ 1. Limbă și comunicare
★ 2. Matematică
★ 3. Știinte
★ 4. Om și societate
★ 5. Educație fizică și sport, Tehnologii și Arte
★ 6. Diriginți
★ 7. Învățători
★ 8. Limbi moderne/materne

★ Personal:

★ Personal didactic de predare
★ Personal didactic auxiliar
★ Personal nedidactic

★ Auxiliare:

★ Consiliul elevilor
★ Asociația părinților