Disciplinele opționale (curriculumul la decizia școlii) sunt stabilite de către unitatea de învăţământ, în fiecare an şcolar, pentru anul școlar următor. Elevii pot opta pentru cursuri propuse la nivel național sau propuse la nivel de școală. În programele școlare pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Rupea, opționalele propuse la nivelul școlii sunt: