Simularea Evaluării Naţionale 2021-2022

ORDIN nr. 3.054 din 21 ianuarie 2022privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării.

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

Art 1
(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
(2) Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a.
(3) La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

Art 2
Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1.

Art 3
(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art 4
(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2022 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2021-2022 este prevăzută în anexa nr. 3.

Art 5
Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor școlare.

Art 6
(1) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
(2) Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Art 7
Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul – Direcția minorități, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022

a) Simulare evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

4 aprilie 2022 Limba și literatura română – probă scrisă
5 aprilie 2022 Matematică – probă scrisă
6 aprilie 2022 Limba și literatura maternă – probă scrisă
14 aprilie 2022 Afișarea rezultatelor

b) Simulare probe scrise ale examenului național de bacalaureat

28 martie 2022 Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română
29 martie 2022 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
30 martie 2022 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
31 martie 2022 Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă
14 aprilie 2022 Afișarea rezultatelor

LISTA conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

LISTA conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2021-2022