★ Venituri salariale
  Școala Gimnazială Rupea

★ Instituţiile publice postează pe pagina proprie de internet şi menţin publicată o listă a tuturor funcţiilor din instituţie, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, care cuprinde următoarele informații:

– salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
– tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
– valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
– valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
– orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
– orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

★ Click pe imagini pentru a descărca documentul în format PDF.